Ortaklar

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ)

AGÜ, Türkiye’de ilk vakıf destekli devlet üniversitesi modeli ile 21 Temmuz 2010 tarihinde kurulmuştur. Üniversite, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve en büyük sanayi yerleşkelerinden biri olan Sümerbank Bez Fabrikası’nın eğitim kampüsüne dönüşümü projesidir. İlk öğrencilerini 2013-2014 akademik yılında almıştır. Üniversitenin ikinci kampüsü olan Mimar Sinan Kampüsü’nün yapımı da devam etmektedir. Kayseri’ye yeni bir devlet üniversitesi kazandırılmasına yönelik çalışmalar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı girişimiyle bir araya gelen Kayseri’nin kanaat önderleri tarafından 2007 yılında başlatılmıştır. Üniversitenin, kalkınması ve girişimciliği ile Türkiye’de örnek gösterilen Kayseri’nin vizyonuna uygun olarak, kenti eğitimde de öne çıkarması amaçlanmış, Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün adını taşıması düşünülmüştür. Cumhurbaşkanımız, bu üniversitenin Türkiye yükseköğretiminde fark yaratacak ve uluslararası alanda rekabet edebilecek kaliteli bir üniversite olması şartıyla bu teklifi uygun görmüştür.

Uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma yapan bir kurum olması hedeflenen AGÜ’yü yeni bir model olarak ortaya çıkaran en önemli unsurlardan biri AGÜ Destekleme Vakfı’dır (AGÜV). AGÜV 13 Temmuz 2011 tarihinde kurularak, üniversitenin gelişimine paralel ve etkin bir destek sağlamak üzere çalışmalarına başlamıştır.

Abdullah Gül Üniversitesi Web Sitesi

Abdullah Gül Üniversitesi Tanıtım

Abdullah Gül Üniversitesi

Türkiye'de 3. nesil üniversitelerin öncüsü

Abdullah Gül Üniversitesi Gelişim Raporu

Abdullah Gül Üniversitesi

Gelişim Raporu


Yükseköğretim Çalışmaları Derneği (YÖÇAD)

Yükseköğretim Çalışmaları Derneği (YÖÇAD) Ekim 2015 yılında kurulmuştur. Derneğin kuruluş amacı, yükseköğretim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, akademik faaliyetlerde bulunabilmek, ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını konferans, kongre, panel, sempozyum, seminer ve çalıştay gibi bilimsel organizasyonlar aracılığıyla paylaşmaktır. Derneğin Yönetim Kurulu ve diğer üyeleri yükseköğretim alanında idari ve/veya bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

Daha fazla bilgi için http://yocad.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı IHEC 2018 Konferans Ortakları Yükseköğretim Çalışmaları Derneği (YÖÇAD) Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ)