IHEC 2018 Konferansı Değişen Dünyada Yükseköğretimi Yeniden Düşünmek
IHEC 2018 Bildiriler

IHEC 2018 Tam Metin Bildiri Kitabı

IHEC 2018 Tam Metin Bildiri Kitabı PDF
IHEC 2018 Özet Bildiri Kitabı

IHEC 2018 Bildiri Özetleri

IHEC 2018 Özet Bildiri Kitabı PDF

3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2018)’nın temel amacı yükseköğretim alanında ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını paylaşmak ve tartışmaktır.

IHEC, yükseköğretimin dünyada ve Türkiye’de, her geçen gün değişen talepler, fırsatlar, beklentiler ve sorunlar bağlamında makro politikalar, modeller, reform hareketleri ve yöntem önerilerine odaklanmaktadır.

Bu yılın konferans teması “Değişen Dünyada Yükseköğretimi Yeniden Düşünmek” olarak belirlenmiştir.


Konferans Konu Başlıkları

 • Değişen Dünyada Yeni Yükseköğretim Model Önerileri ve Yaklaşımları
 • Yükseköğretimde Transdisipliner Ekosistem
 • Yükseköğretimde Nicelik ve Nitelik Birlikteliği
 • Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Yerel Yaklaşımlar
 • Yükseköğretimde Kurumsal Kültür, Örgütsel Atmosfer ve Liderlik
 • Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme
 • Yükseköğretim, İşbirlikleri ve Toplumsal Katkı
 • Üniversite ve Sanayi Etkileşim Strateji ve Modelleri
 • Yükseköğretimde Bütünleşik Bir Dijital Yapıya Doğru
 • Mezun Profilleri Açısından Yükseköğretim Çıktılarının Yeniden Çerçevelenmesi
 • Küresel Rekabet Ortamında Yükseköğretimde Etkin Kaynak Yönetimi ve Kullanımı
 • Yükseköğretimde Erişim ve Eşitlik
 • Yükseköğretimde Etik İlke ve Değerler
 • Yükseköğretim, Toplumsal Kalkınma ve Sürdürülebilirlik
 • Yükseköğretim ve Üniversite Sıralamaları
 • Yükseköğretimde Gençlik Çalışmaları

Önemli Tarihler

Özet Gönderimi ve Panel Başvuruları İçin Son Gün

6 Temmuz 2018

Kabul Alan Çalışmaların Açıklanması

20 Temmuz 2018

Erken Kayıt

21 Temmuz 2018 - 3 Ağustos 2018

Son Kayıt Tarihi

Sunum yapacaklar için 14 Eylül 2018

İzleyici olarak katılacaklar 11 Ekim 2018’e kadar kayıt yaptırabilir.

Önceki Konferanslar

3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2018)’nın temel amacı yükseköğretim alanında ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını paylaşmak ve tartışmaktır. IHEC, yükseköğretimin dünyada ve Türkiye’de, her geçen gün değişen talepler, fırsatlar, beklentiler ve sorunlar bağlamında makro politikalar, modeller, reform hareketleri ve yöntem önerilerine odaklanmaktadır. Bu yılın konferans teması “Değişen Dünyada Yükseköğretimi Yeniden Düşünmek” olarak belirlenmiştir.

Sponsorlar

PEGEM AKADEMİ
Conference Alert