2.Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC) 2017

Yükseköğretim Çalışmaları Derneği (YÖÇAD) ve İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından hazırlanan “Dünya Ölçeğinde Üniversiteyi Yeniden Yorumlama: Küresel üniversite sıralamaları, akademik mükemmelliyetçilik, politika transferi ve yerel uygunluk“ temalı konferans 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Aska Lara Resort&Spa, Antalya’da düzenlenmiştir. Ayrıca 11 Ekim 2017 tarihinde Ön Konferans Çalıştayları düzenlenmiş olup, nicel ve nitel araştırma yöntemlerine uygulamalı atölye çalışmaları ile odaklanılmıştır.

Temel amacı ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek ve günümüz yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimleri, araştırma sonuçlarını ve kavramsal bakış açılarını paylaşmak ve tartışmak olan bu konferans ile dünya çapında üniversite olma yolunda yükselen trendleri ve ortaya çıkan modelleri inceleme fırsatı bulunmuştur. Aynı zamanda, ülkemizin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için yükseköğretim kurumlarının bugün bulunduğu nokta ulusal ve uluslararası boyutları ile irdelenmiş, yükseköğretimin dünyada ve Türkiye’de yönelimi, rolü, organizasyonu ile birlikte her geçen gün değişen talepler, fırsatlar, beklentiler ve sorunlar bağlamında makro politikalar, modeller, reform hareketleri ve yöntem önerilerine odaklanmıştır.

Düzenleme Kurulu YÖÇAD Yönetim Kurulu üyeleri ve İKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden oluşan konferansın açılış konuşmalarını sırasıyla Doç. Dr. Fatma Nevra Seggie ve Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu yapmışlardır. Konferansa davetli konuşmacılar olarak Emeritüs Profesör Dr. Jamil Salmi “The Road to Academic Excellence: Challenges and Opportunities in the Construction of World-Class Universities” ve Prof. Dr. Ural Akbulut “University Rankings and Prospective Students” başlıklı sunuları ile katılmışlardır. Davetli konuşmacıların yanı sıra 3 Türkçe panel yapılmış ve bu panellerde ‘fırsat eşitliği yolunda üniversitenin rolü’, ‘yeni nesil üniversite’ ve ‘eğitimde işbirlikleri’ konuları irdelenmiştir.

Konferans yükseköğretimin idari ve bilimsel boyutları ile ilgilenen (üniversite rektörleri,akademisyenler, yükseklisans ve doktora öğrencileri gibi) yaklaşık 110 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenlerin ve öğrencilerin de bildirileriyle katıldığı uluslararası bu konferansta davetli konuşmacıların sunumları ve paneller ile birlikte 100 kadar bildiri sunulmuştur. 24 farklı oturumda gerçekleşen konferansın komitelerini ve bildiri özetlerini IHEC 2017 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı Bildiri Özetleri kitapçığında bulabilirsiniz. IHEC 2017 İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan web sayfasında bütün duyurular yapılmış olup, başvuru, kabul ve kayıt süreçleri buradan yürütülmüştür.